Contact

De DDS-werkgroep Nederland is steeds op zoek naar actieve leden om haar doelstellingen waar te maken. Onze speerpunten daarbij zijn: verdere bekendheid van de DDS en het initiëren en begeleiden van onderzoek. Daarnaast zijn en blijven we enthousiaste beeldend therapeuten die veel naar DDS-series kijken en proberen helderheid te krijgen in lastige kwesties. Wil je je vooral blijven bekwamen in het scoren van series, dan kun je je aansluiten bij een DDS-regiogroep.

Neem gerust contact met ons op:
Gert van Dusseldorp
Ans Pieters
Bert Henskens