Contact

De DDS-werkgroep Nederland is steeds op zoek naar actieve leden om haar doelstellingen waar te maken. Onze speerpunten daarbij zijn: verdere bekendheid van de DDS en het initiëren en begeleiden van onderzoek. Daarnaast zijn en blijven we enthousiaste beeldend therapeuten die veel naar DDS-series kijken en proberen helderheid te krijgen in lastige kwesties. Wil je je vooral blijven bekwamen in het scoren van series, dan kun je je aansluiten bij een DDS-regiogroep.

Als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief geef je ons toestemming je naam en mailadres te gebruik voor het verzenden van de digitale Nieuwsbrief conform de nieuwe AVG.

Neem gerust contact met ons op:
Gert van Dusseldorp
Ans Pieters
Bert Henskens