DDS trainingen


In verband met de voorzorgen rond Covid-19 hebben we een Hybride DDS scholing ontwikkelt, deze wordt vanaf 2021 aangeboden: deels online en deels live. Op de locatie kan voldoende afstand gehouden worden.
Lees verder onder ‘Scholing’ en ‘Agenda’. 

Al vanaf 1998 organiseert de DDS-werkgroep trainingen en bijscholingen voor beeldend therapeuten en studenten. Daarnaast hebben Barry Cohen en Anne Mills op uitnodiging van de werkgroep drie trainingen en masterclasses in Nederland verzorgd. Om de DDS op de juiste wijze toe te passen is een training noodzakelijk, dit geldt overigens ook voor de meeste psychologische testen.

We onderscheiden de volgende scholingsmogelijkheden.

  1. scholing
  2. bij- en nascholing

Scholing

Deze DDS-trajecten, bestaande uit een scholings- en een coachingsdeel, stelt de deelnemer in staat de DDS tekentest op een correcte wijze af te nemen en de data te verwerken, zodat een diagnostische hypothese kan worden gesteld, gerelateerd aan de DSM. De deelnemer is in staat de test zelfstandig uit te voeren en de resultaten te bespreken in een multidisciplinair overleg. De deelnemer is in staat DDS literatuur en onderzoeksgegevens te interpreteren en heeft basiskennis verworven van praktijkgericht onderzoek. 20 uur zelfstudie.

Het traject wordt afgesloten met een geoormerkte toets. In de beroepspraktijk van de deelnemer wordt een DDS afgenomen en vervolgens wordt deze gescoord en uitgewerkt, al dan niet, in aanwezigheid van de cursusleider. Hierbij worden beoordeeld:

  1. vaardigheden in het correct afnemen van de DDS;
  2. kennis en vaardigheden in het correct scoren en verwerken van de data;
  3. kennis en vaardigheden in het interpreteren van de data en het komen tot een diagnostische hypothese.

Gedurende het gehele traject vindt formatieve toetsing plaats door middel van feedback op handelen, vaardigheden en kennisontwikkeling.
Voorondersteld wordt minimaal HBO niveau. Minimaal twee jaar werkervaring als beeldend therapeut. Affiniteit met beeldende observatie en diagnostiek.
Deze scholing is tot nu toe geaccrediteerd met 32 punten door de SRVB.

Er zijn verschillende scholingsmogelijkheden:

Hybride scholing
De scholing is deels online, 4 bijeenkomsten van 2,5 uur. In deze bijeenkomsten wordt de theorie behandelt. En een bijeenkomsten van 5 uur live in Hengelo. Dit zijn praktijk bijeenkomsten, waarin geoefend wordt met scoren en verwerken van de DDS gegevens en bespreken de uitkomsten, aan de hand van DDS series. Daarnaast 40 uur zelfwerkzaamheid, deels op de eigen werkplek.
De scholing wordt afgesloten met een toets. Deze hybride scholing is tot nu toe geaccrediteerd met 30 punten door de SRVB.

Individueel traject
Individueel of in een kleine groep DDS-scholing en coaching bestaande uit 8 bijeenkomsten van 2 uur. Daarnaast 40 uur zelfwerkzaamheid, deels op de eigen werkplek.
Meestal is het mogelijk om binnen de eigen regio dit traject te volgen bij ervaren beeldende therapeuten.
Deze scholing is tot nu toe geaccrediteerd met 32 punten door de SRVB.

In company
Hierbij gaat het om groepen van max. 10 personen. De scholing wordt op locatie gegeven.
De organisatie ligt in handen van een of meerdere personen die geschoold willen worden. Bijvoorbeeld een instelling.

 

Agenda voorjaar 2022

Hybride scholing van 4 bijeenkomsten start in mei 2022 en is op 3 mei, 17 mei van 19 tot 21.15 uur en 30 mei van 9.30 tot 12.00 uur
Praktijk bijeenkomst: 22 juni van 10.00 tot 17.00 uur

Opgave vóór 3 april 2022 bij anspieters@dedds.nl. Kosten € 450,- inclusief handboek, literatuur, materiaal. Betaling vóór 15 april.
Op de oefenbijeenkomsten koffie, thee en lunch.
Annuleringsvoorwaarden: Je kunt kosteloos annuleren tót 25 april, daarna ben je het hele bedrag verschuldigd.

Deelname na betaling. SRVB accreditatie 24 punten.

 

Bij- en nascholing

Supervisie
Hierbij betreft het begeleiden van een tot drie beeldend therapeuten die al een DDS scholing gevolgd hebben.
Door ervaren beeldende therapeuten met DDS supervisie mogelijkheden.

Regionale studiedagen
Hierbij wordt ingespeeld op de specifieke vragen en wensen van een kleine groep mensen die al een DDS scholing gevolgd hebben.
Dit kan gaan over specifieke doelgroepen, oefendagen of algemene bijscholing. Door ervaren beeldend therapeuten met DDS supervisie-mogelijkheden. Dit kan op locatie in de regio.
Deze scholing is tot nu toe geaccrediteerd met 9 punten door de SRVB.